Новини и предстоящи събития
17.06.2021 г.
На 26 юни (събота) ще отбележим празника на р. Дунав, както и 90 години от създаването на първия яхтклуб в Русе. Програмата е приблизително следната: Моля, желаещите да участват в плаването, да пишат в групата или да се обадят на 0887384797. Яхтклубът ще осигури по 20лв. за гориво на лодка и почерпка.
* Тези, които не разполагат с лодка и желаят да участват в плаването, моля да се обадят предварително, за да опитаме да ги разпределим по останалите екипажи.
11.02.2019 г.
Управителният съвет на сдружение „Яхтклуб Порт Русе“, Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 11.03.2020 г. /сряда/ от 18:30 ч. в сградата на яхтклуба при дневен ред: 1.Утвърждаване и изключване на членове на Сдружението; 2.Отчет на дейността и финансов отчет за 2019 г.; 3.Обсъждане на дейността за 2020 г.