ЯХТКЛУБ ПОРТ РУСЕ
Полезна информация
Шкипер Консулт
Съвместно с Яхтклуб Порт Русе провежда курсове за водач на малък кораб по река и море. Предлага и курсове за консултанти
и водачи на опасни товари по шосе (ADR).
Изпълнителна агенция по проучване и поддържане на река Дунав
В разделите “Навигационна информация” и “Хидроложка информация” ще намерите текущите и прогнозните нива, 
навигационните условия и критичните участъци по Дунав.
Посолство на България в Лондон
Информация за документите, необходими за преминаване през българския участък на река Дунав.
Туристически информационен център на Русе
Български Държавни Железници - официална страница.
Летище София
Henri Coandă International Airport (Romania)
Едно от двете летища в Букурещ. Това е главното летище в Румъния